محاسبه بهره وری استفاده از ویدئو کنفرانس شوکا

این روزها بهره وری ویدئو کنفرانس و اثرات مثبت آن برای همه اثبات‌شده است و سازمان‌های زیادی فارغ از ثمرات مثبت و امکان‌ناپذیر این راهکار، صرف بهره‌وری‌های مالی و مسئولیت‌های اجتماعی از ویدئو کنفرانس استفاده می‌کنند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مدیران می‌دانند که استفاده از ویدئو کنفرانس برای سازمان آن‌ها بهره وری مالی به همراه دارد؛ اما آیا آن‌ها می‌دانند که این بهره وری به چه میران است؟

آیا می‌دانید هر جلسه برای شما چند تومان بهره وری مالی به همراه دارد؟

آیا می‌دانید از هدر رفت چند ساعت از زمان پرسنل خود و سازمانتان با استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس شوکا، جلوگیری خواهید کرد؟

آیا می‌دانید با استفاده از سرویس‌های شبکه ویدئو کنفرانس شوکا، چند کیلوگرم گاز آلاینده را به هوای شهر وارد نخواهید کرد؟

ما این بهره‌وری‌ها را به‌صورت دقیق و متناسب با کارکردها و راهکارها و هزینه‌های سازمان و یا کسب‌وکارتان برای شما محاسبه می‌کنیم و به شما می‌گوییم با استفاده از این فناوری دقیقاً به چه عددی از بهره‌وری‌های گوناگون را صرف سازمان خود می‌کنید.

برای شروع کافی است تا تعداد افراد حاضر در هر جلسه را مشخص کنید. سپس تعداد جلسات را معین نمایید، و در نهایت بازه زمانی را درج کنید.
(مثال: جلسه ای 14 نفره که در ماه دو بار برگزار می شود، در فیلد تعداد افراد حاضر در جلسه عدد 14 ، در فیلد تعداد جلسات عدد 2 و در فیلد بازه زمانی گزینه ماه را انتخاب می کنیم)

سپس نفر جلسه به صورت خودکار در بازه زمانی مورد نظر محاسبه می شود. نفر جلسه به این معنا است: تعداد افرادی که در یک بازه زمانی مشخص (یک ماه، یک سال یا حتی یک جلسه)، در یک جلسه مجازی حضور یافته‌اند.

هم‌اکنون بهره وری استفاده از ویدئو کنفرانس سازمان خود را به‌سادگی محاسبه کنید.