زمان دریافت پاسخ با تکمیل این فرم،  نهایتاً یک روز کاری است. طی این مدت کارشناسان شبکه ویدئو کنفرانس ایران با شما تماس خواهند گرفت.

لذا خواهشمند است مشخصات تماس خود را با دقت وارد نمایید.

شبکه ویدئو کنفرانس ایران (شوکا)، همواره آماده پاسخگویی به سؤالات شما و سازمانتان در خصوص استفاده از فناوری ویدئو کنفرانس است. هدف شوکا ارائه بهترین و مؤثرترین راهکارها با ساده‌سازی و توسعه فرهنگ ارتباطات ویدئویی در سازمان شما است.

جهت ارتباط با شبکه ویدئو کنفرانس ایران (شوکا) می‌توانید از یکی از روش‌های ذیل استفاده کنید:

سعادت آباد، سرو غربی، شماره ۱۷، شرکت ایمن همراه بهپرداز(شوکا)

کد پستی: 1998714341

02175379 - 02126766001 - 02175487000

02126766005

info @ shooka.ir