ویدئو کنفرانس برای شرکت های کوچک

ویدئو کنفرانس در کسب و کارهای کوچک و متوسط

کاربرد ویدئو کنفرانس در کسب و کارهای کوچک و متوسط   گران بودن تجهیزات ویدئو کنفرانس، پیچیدگی ساختار و شبکه و زیرساخت‌های آن، این فناوری را برای سالیان دراز در انحصار سازمان‌ها و کسب‌وکارهای متمول و ثروتمند قرار داده بود. از همان سال‌ها این تصور به وجود آمده که تأمین فناوری ویدئو کنفرانس برای کسب‌وکارهای…

واژه‌نامه ویدئو کنفرانس

واژه‌نامه ویدئو کنفرانس شوکا   واژه نامه شوکا، اولین واژه نامه تخصصی در حوزه ویدئو کنفرانس است. نظر به توسعه فناوری ویدئو کنفرانس و استفاده روز افزون از آن در میان کاربران و سازمان ها، بر آن شدیم تا این واژه نامه را جهت استفاده موثر در اختیار شما قرار دهیم. با توجه به دانش…