ویدئو کنفرانس در بانک

کاربرد های ویدئو کنفرانس در بانکداری و شرکت های سرمایه گذاری

کاربرد های ویدئو کنفرانس در بانکداری و شرکت های سرمایه گذاری   مقدمه شما بانک‌دارید، یک کارگزاری را اداره می‌کنید و یا مدیریت یک شرکت سرمایه‌گذاری را به عهده دارید. شما به دیگران کمک می‌کنید تا از دارایی‌های‌شان بهتر استفاده کنند، آن‌ها را افزایش دهند و رفاه بیشتری داشته باشند. همه این‌ها، وظایف مهمی هستند.…