راهکارهای ویدئو کنفرانس در پوشاک

راهکارهای ویدئو کنفرانس در صنعت مد و پوشاک

راهکارهای ویدئو کنفرانس در صنعت مد و پوشاک   ایران امروز شاید تفاوتی آشکار با سال‌های قبل از انقلاب و حتی دهه گذشته داشته باشد، رشد جهانی در ایران نیز به‌خوبی تأثیرگذار بوده و اکنون نمی‌توان ایران را منهای دنیای پیرامونش تصور کرد، صنعت مد نیز از این موضوع مستثنا نبوده و شاهد تفاوتی چشمگیر…

ویدئو کنفرانس در نفت و گاز

راهکارهای ویدئو کنفرانس در صنعت نفت و گاز

راهکارهای ویدئو کنفرانس در صنعت نفت و گاز   در دنیای امروز، شرکت‌های نفت، گاز و انرژی با توجه به‌اندازه، وسعت و پراکندگی جغرافیایی یا محصول خود با چالش‌های بسیاری مواجه هستند. این مهم همراه با یک مأموریت برای بهبود مسئولیت‌های زیست‌محیطی، این در حالی است که قیمت انرژی همچنان افزایش می‌یابد، ارائه‌دهندگان انرژی با…

سرویس ویدئو کنفرانس بدون نیاز به تجهیزات

سرویس ویدئو کنفرانس بدون نیاز به تجهیزات در چند سال اخیر استفاده از خدمات ویدئو کنفرانس در کشورمان مورد استقبال قرار گرفته، این فناوری روز سالهاست که در کسب و کارهای کوچک و بزرگ دنیا مورد استقبال و استفاده قرار میگیرد. فناوری ویدئو کنفرانس از چندین حیث مورد تایید مدیران رده های مختلف میباشد، مدیران…